Начална страница » Клинични форми на разстройство на комуникацията

    Клинични форми на разстройство на комуникацията

    Клинични форми на разстройство на комуникацията
    1. Ехолалия: психопатологично разстройство, проявяващо се в това, че един човек повтаря думи или фрази, казани от друг човек. 2. Ехопраксия: психопатологично разстройство, проявяващо се в повторението на движението на...