Начална страница » Малко от всичко

    Малко от всичко

    Малко от всичко
    1. Флагът на Аляска създава 13-годишно момче. 2. Военна чест в никоя страна не се дава на лявата ръка.. 3. Международният код за избиране на Антарктика е 672. 4. Капитан...