Начална страница » перфекционизъм

    перфекционизъм

    перфекционизъм
    Перфекционизъм (от английски. Перфектен - съвършен, безупречен) - желание за съвършенство, високи изисквания, преди всичко към себе си; стремежът към всичко да бъде съвършен, в най-добрия си вид. Перфекционизмът принуждава...