Начална страница » Защо почукваме на дърво

    Защо почукваме на дърво

    Защо почукваме на дърво
    Дори не особено суеверни хора, когато говорят за нещо добро, не, не, да, и те ще почука на дърво - за да не изплаши късмет. Откъде идва тази традиция? Дълго...