Начална страница » пространство » Появяваме се с цимент от мивка на краката

    Появяваме се с цимент от мивка на краката

    Басейн, наводнен с цимент на краката и изпращащ под водата, е почти класически прием на гангстерите от миналия век. Във филмите хората с цимент от цимент моментално са стигнали до дъното, но може ли обучен човек да преодолее силата на таза и да се появи? Експериментатори решиха да тестват всичко емпирично.

    Наистина, те не намериха войника от Специалните части и избраха друг начин. Един от участниците решил да премести краката си, докато лееше бетон. По този начин той се опита да създаде въздушни мехурчета в бетона, които биха улеснили общото тегло на товара..

    Вторият участник не направи нищо и постави запълването на случайността. В резултат на това и двамата имаха един и същ товар от 15 килограма..

    Въпреки факта, че товарът е малък, двамата участници се съгласиха, че е абсолютно невъзможно да се издигнат от водата с таз. Но остава отворен въпросът дали член на специалните сили, който е преминал обучение за изкачване с товар, може да се издигне от водата..