Начална страница » пространство » Цялата история на човечеството за 5 минути

    Цялата история на човечеството за 5 минути

    Историята на човека по скалата на планетата е незначителна. Появата на първите Homo Sapiens, формирането на империи, развитието на големи цивилизации и основните културни събития могат да се поберат само на една карта само за пет минути..

    Световната история е разделена на три велики епохи: древната, средната и новата века. Учените от Хайделберг прекараха няколко години в създаването на подробна карта на човешкото развитие - видео на английски, но е напълно лесно да се разбере..

    Историята на света (това видео вече е на руски) от други популяризатори на науката е по-детайлна. И тогава цялата информация за човечеството лесно се побира в няколко часа.

    Първите перспективи за упадъка на човешката история се появяват едва през втората половина на ХХ век. Опасността, съдейки по време на Съдния ден, е реална и сега.