Начална страница » пространство » Тайнственото изчезване на най-древната цивилизация е свързано с извънземни, смятат учените

    Тайнственото изчезване на най-древната цивилизация е свързано с извънземни, смятат учените

    Учените смятат, че мистичното изчезване на първата цивилизация е още по-загадъчно, отколкото изглеждаше на пръв поглед.

    Харапската или индиската цивилизация се появява и развива малко по-рано от другите две велики цивилизации от онова време, Древен Египет и Месопотамия. Разцветът (3300 - 1300 г. пр. Хр.) Позволява на цивилизацията да улови почти целия индийски субконтинент. Тогава се появи внезапен спад - преди учените да вярват, че то е свързано с изменението на климата, но сега тази заблуда стана ясна.

    Оказа се, че за разлика от други древни цивилизации на Древен Египет и Месопотамия, които са неразривно свързани с трите реки, Нил, Тигър и Ефрат, индийската цивилизация изобщо не зависи от водните артерии..

    Освен това, на територията на тази цивилизация, учените са открили продуктите на разпадането на урана. Звучи фантастично, но вече има предположения, че хората на река Инд са имали подходяща техника..