Начална страница » пространство » Изгубеният град Александър Велики е намерен в Ирак

    Изгубеният град Александър Велики е намерен в Ирак

    Археолозите в Ирак са открили град, който е бил изгубен повече от две хиляди години. Удивително откритие, направено с помощта на военни БЛА: след като забеляза нещо неразбираемо в получените снимки, армията ги предаде на учени.

    Сега група изследователи от Великобритания се занимават с разкопки. Те вече са успели да установят, че градът е построен от самия Александър Велики. Археолозите успяха да идентифицират голяма сграда на общината, скрита под пшенични полета..

    Джон Макгуинс (лидерът на групата) смята, че през първия и втория век преди Христа градът е бил подложен на значително гръцко и римско влияние. На повърхността вече са успели да се сдобият с няколко статуи..

    Александър Велики основава Калатга Дарбанд през 331 г. пр. Хр. Тук, по едно време, войниците му отиваха на цвят - укрепеният замък се намираше на планински проход и беше идеалното място за нападение над персийския цар Дарий III.