Начална страница » пространство » Животни, които учените са създали

    Животни, които учените са създали

    Генното инженерство позволява на науката да промени ДНК на животните до неузнаваемост. Най-често промените засягат само незначителна част от генома, но понякога наистина странни същества, като cozopaucs и гигантски крави, излизат от научни лаборатории..

    Идеята да се пресече козата и паяка беше предложена от американски биолози. Модифицираната коза със сигурност не е отглеждала никакви паяци. Но тя се научи да дава специално мляко: след филтрирането от нея произлиза най-истинската мрежа.

    По-практичните белгийци не кръстосаха с никого, а просто взеха и изведоха гигантските крави.

    Да, и с такава хипертрофия на мускулите, сякаш всички прекарват свободното си време не в пасището, а във фитнеса!