Начална страница » Думи и фрази, които мнозина виждат като уводни

    Думи и фрази, които мнозина виждат като уводни

    Думи и фрази, които мнозина виждат като уводни
    Уводните думи и фрази са специални конструкции, с помощта на които ораторът изразява отношението си към този или онзи проблем. На писмото те са изолирани, т.е. запетаи. Има редица думи...