Начална страница » Забранено е да умреш в тези градове

    Забранено е да умреш в тези градове

    Забранено е да умреш в тези градове
    В света има градове, в които има странни закони и обичаи. В градовете по-долу има много странна забрана, забранено е да се умре. Първото такова място е в Норвегия. Тук...