Начална страница » пространство » Животът на германската полиция след Втората световна война

    Животът на германската полиция след Втората световна война

    Изпитанията на полицаи започнали преди края на Втората световна война. Въпреки омразата на хората към съучастниците на нацистите, много от тях успяха да избягат от смъртното наказание и да се върнат в домовете си след затвора. Тук животът им течеше по много специален начин..

    Спокойно бивши съучастници на нацистите не можеха да се чувстват. Повечето полицаи трябваше да пътуват из страната до края на живота си, променяйки имената си в опит да избягат от правосъдието.

    Полицаите често се преструваха на смели участници в Великата отечествена война. Хората дори получиха медали и ордени. Истината рано или късно винаги се отваряше.

    Хората не забравиха бившите наказатели след десетки години. Известният картечник на Тонка е намерил 30 години след войната под друго име.