Начална страница » Подредете се с една седмица

    Подредете се с една седмица

    Подредете се с една седмица
    Обикновено хората не забелязват как времето тече, докато изведнъж се окаже, че той е почти изчезнал. 52 седмици всяка година, които харчат за нещо, но колко от тях могат да...